FaceBook

Szkoły współpracujące

Europejskie Gimnazjum Językowe z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Ogólnokształcące Liceum Językowe z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu

O szkole:

Ideą powstania Europejskiego Gimnazjum Językowego im. Unii Europejskiej w Radomiu było otrzymanie European Language Label 2007 - Europejskiego Znaku Innowacyjności dla nowatorskich inicjatyw nauczania języków obcych, przyznany Instytutowi Języków Obcych oraz Centrum Kształcenia i Doskonalena Zawodowego - Placówka Kształcenia Ustawicznego EST. 4320-111-1/07 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Komisarza Wielojęzyczności Unii Europejskiej.
Nauczanie to nasza pasja. Właśnie dlatego przy Instytucie Języków Obcych EUROLANGUAGE utworzyliśmy Ogólnokształcące Liceum Językowe im. Unii Europejskiej w Radomiu - szkołę, w której nie potrzebne są żadne korepetycje. Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Każdy posiada bowiem jakieś talenty, a naszym zadaniem jest je wyeksponować i odpowiednio ukierunkować. Naszym uczniom oferujemy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum oraz zdania egzaminu maturalnego. Umożliwiamy również rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kształcenia w systemie fakultatywnym, realizację autorskich i indywidualnych programów nauczania a ponadto dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. Organizujemy także zajęcia dodatkowe: wyrównawcze oraz przygotowujące do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Stawiamy na zrównoważony rozwój dlatego poza zajęciami naukowymi i sportowymi oferujemy zajęcia z etyki i filozofii, które mają pomóc młodemu człowiekowi w kształtowaniu swoich postaw życiowych i rozwijać jego ciekawość świata.

 

Akcje w których szkoła brała udział:

  • BiznesKlasa UNICEF
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.