FaceBook

Szkoły współpracujące

Zespół Szkolno - Przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym

O szkole:

    

 

       Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budzisławiu Kościelnym, decyzją Rady Gminy i Miasta Kleczew, funkcjonuje od 01.09.2004 r.

 W jego skład wchodzą:

       ·         PRZEDSZKOLE

       ·         SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA

   Organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Kleczew. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty i Wychowania w Poznaniu - Delegatura w Koninie.  

 Do  SZKOŁY PODSTAWOWEJ w bieżącym roku szkolnym uczęszcza 243 uczniów, prawie połowa z nich  dowożona jest  autobusami szkolnymi. Uczniowie uczą się w 13 oddziałach. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna szkoły liczy 26 osób. Wielu z nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów. Kieruje nimi dyrektor szkoły p. Mariola Brorzyńska oraz dwóch wiceryrektorów: p. Halina Służewska i p. Dominika Wożniak. O ład i porządek organizacyjny dbają pracownicy administracji i obsługi.

  Niezwykle ważnym momentem w najnowszych dziejach szkoły był dzień 12 czerwca 2000 roku, w którym nadano jej imię wielkiego pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera. Od tej pory tradycją stały sie coroczne wycieczki dzieci z klas pierwszych do muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Podczas obchodów odśpiewano po raz pierwszy hymn szkoły.

W roku 2003 szkoła  zdobyła  tytuł „Szkoły z klasą” oraz  przystąpiła do programu „Szkoła Ucząca się” (SUS) prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) w Warszawie. W ramach tego programu opracowano i ogłoszono raport z mierzenia jakości pracy szkoły.

W setną rocznicę istnienia (w roku 2005) szkoła dostąpiła zaszczytu wręczenia sztandaru. 

          Zgodnie z potrzebami dzieci w naszej placówce działa wiele kół zainteresowań, prowadzone są  zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, logopedia. Duży nacisk kładziemy na rozwijanie uzdolnień artystycznych, naukę języka angielskiego i informatyki. Od klasy czwartej nieodpłatnie prowadzone są dla wszystkich dzieci zajęcia z języka niemieckiego. W szkole działa wiele organizacji uczniowskich: Samorząd Uczniowski. Szkolna Kasa Oszczędności (SKO), 15 Gromada Zuchowa „Pracowite Pszczółki”, Uczniowski Klub Sportowy(UKS), Grupa Charytatywna „Pielgrzym” i Szkolne Koło PCK

 Kolejny etap swej historii szkoła podstawowa ze stuletnią tradycją pod patronatem A. Fiedlera i wyróżniona mianem " zasłużony dla powiatu" pokonuje w odnowionym i dobrze wyposażonym budynku. Obecny budynek szkolny po modernizacji i gruntownym remoncie oddany został do użytku we wrześniu 2005 roku. W czasie robót budowlanych, przez rok,  szkoła zajmowała część pomieszczeń w nowo wybudowanym gmachu miejscowego gimnazjum. W chwili obecnej placówka posiada 12 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, pracownię językową, bibliotekę, gabinet pielęgniarki, izbę Patrona, salę gimnastyczną z przebieralniami i natryskami, boiska sportowe, kuchnię ze stołówką oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. Powierzchnia bazy dydaktycznej odnowionego budynku wynosi 2834 m kw. Do dyspozycji szkoły, na czas zajęć, jest pełnowymiarowa hala sportowa (18 m x 36 m) oraz sala z lustrami do gimnastyki korekcyjnej i innych zajęć ruchowych, administrowana przez OSiR w Kleczewie.

 Szkoła w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół” otrzymała wyposażenie  pracowni komputerowej, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej do obsługi biblioteki oraz zaadoptowano i po roku wyposażono drugą pracownię komputerową. Zajęcia lekcyjne w związku z bardzo dobra sytuacją lokalową trwają od 8 00 do 15 00.

 Przez cały okres działalności placówka była mocno zakorzeniona w środowisku. Prezentowała wysoki poziom pedagogiczny i organizacyjny, od władz oświatowych otrzymywała wyrózniające oceny za osiągane wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Uczniowie tej szkoły odnosili sukcesy na najwyższych szczeblach i trafiali do ksiąg rekordów Polski.

 Dążymy do tego, aby uczeń opuszczający naszą szkołę był mądrym i wrażliwym człowiekiem.

 

 

 

Akcje w których szkoła brała udział:

  • Szkoła z prawami dziecka - II edycja
  • Wszystkie Kolory Świata
  • DZIEŃ ZMIAN
  • Gwiazdka dla Afryki
  • Szkoła z Prawami Dziecka – III edycja
  • Pomóżmy dzieciom w Nepalu wrócić do szkoły
  • MALI uczniowie idą do szkoły
  • Prawa dziecka a problemy współczesnego świata
  • Po pierwsze dziecko
  • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.